Junák - český skaut, středisko Skála Hlinsko, z.s.

Nad Parkem 1317
539 01 Hlinsko

IČO: 60103574

Kontaktní osoby


poslední aktualizace

Jste .návštěvník těchto stránek.

Za podporu děkujeme:

dd

Tábor 2016

Kdy a kde?

Skautský tábor hlineckého střediska obvykle probíhá prvních 14 dní v červenci - letos v termínu 2.-16. 7. 2016. Na tábor jezdí celé středisko (od vlčat a světlušek, přes skauty a skautky až po rovery a rangers). Již tradičně táboříme ve starém lomu mezi Prosečí a Borem u Skutče.

Podrobnější informace o táboře si můžete přečíst v brožuře pro rodiče.

Jak se přihlásit?

1. Do 15. 6. 2016 je potřeba odevzdat přihlášku na tábor, nejlépe vedoucí/mu oddílu, popř. rádci družiny. Za závazné přihlášení na tábor se považuje odevzdání této přihlášky. Pozdější přihlášení je možné pouze po konzultaci s vedoucím oddílu.

2. Středisková rada podle rozpočtu tábora schválila letošní poplatek pro děti na 2.200 Kč. Pokud byste měli problém částku v termínu uhradit, nebojte se obrátit na vedoucí/ho tábora nebo na vedoucí/ho oddílu, po domluvě lze i tento problém vyřešit (například splátkovým kalendářem).
Částku zasílejte na náš střediskový účet číslo 244058129/0300, v poznámce uveďte jméno účastníka.

3. Můžete začít balit! Tady najdete doporučený seznam věcí na tábor. Nezapomeňte si nechat vystavit posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.

Vedení tábora

Roman Hampejs – vedoucí tábora. Má složenou vůdcovskou zkoušku.

Martina Lukášková (Matylda) – zástupkyně vedoucího tábora a vedoucí 3. oddílu skautek Wookihi (s vůdcovskou zkouškou). Má na starosti program pro skautky. Letos úspěšně zakončila studium logopedie bakalářskou zkouškou.

Monika Jehličková – vedoucí 1. oddílu světlušek. Má složenou vůdcovskou zkoušku, v současnosti je studentkou Pdf na UP v Olomouci.

Mirek Křesťan – vedoucí 2. oddílu, připravuje spolu s rádci program pro vlčata. Ze skautských kvalifikací se pyšní čekatelskou zkouškou. V civilu Mirka potkáte jako záchránáře v sanitce RZS.

Pavel Adámek (Zebra) – zástupce vedoucího střediska, má složenou vůdcovskou zkoušku a spolu s rovery připravuje program pro skauty. Zebra je učitel.

Kristýna Baumová - má složenou vůdcovskou zkoušku, dříve vedla oddíl skautek. Vystudovala psychologii.

Kontakty

Vedoucí tábora: Roman Hampejs, tel.: 605 361 966

Zástupkyně vedoucího tábora: Martina Lukášková, tel.: 720 212 191

Zdravotník: Miroslav Křesťan, tel.: 732 931 506

Krojové potřeby: Ludmila Dalecká, tel.: 724 525 807, lida.dalecka(at)seznam.cz

Faktura pro zaměstnavatele: Radka Machatová, tel.: 728 119 424 machatova (at) dreamnet.cz


Kam dál?


design:Kolja 2009| code:Kolja 2009