Junák - český skaut, středisko Skála Hlinsko, z.s.

Nad Parkem 1317
539 01 Hlinsko

IČO: 60103574

Kontaktní osoby


poslední aktualizace

Jste .návštěvník těchto stránek.

Za podporu děkujeme:

dd

Registrace

S novým rokem nás čeká skautská registrace. Letošní registrační poplatek je stanoven ve výši 340 Kč. Tato částka zahrnuje časopis, úrazové pojištění, příspěvek na provoz skautského domova a další aktivity střediska. Poplatek bude vybírat rádce/rádkyně družiny do 20. ledna 2014.

Druhou možností úhrady registračního poplatku je převodem na účet střediska, konkrétně na účet 244058129/0300, do poznámky uveďte číslo oddílu, jméno a příjmení (např. Josef Novák, 4. oddíl). Pokud se ve středisku registruje více sourozenců, platí rodina celý registrační poplatek pouze za 1. dítě, další poplatky jsou sníženy na 280 Kč (240 Kč bez časopisu).

V případě jakýchkoli komplikací nebo změn v osobních údajích členů střediska, kontaktujte rádce nebo vedoucí oddílu - aktuální kontakty.

Dokumenty k registraci

dopis pro rodiče
přihláška

Nejčastější otázky k registraci:

Kam jdou peníze z registrace?

Registrační příspěvek se skládá z několika dílčích částek, 60 Kč zůstává přímo na středisku. 20 Kč si ponechává pro své potřeby okresní rada Junáka, z nich platí zejména okresní akce, závody a další okresní výdaje. 30 Kč zustává Krajské radě Junáka, ta jimi financuje například vzdělávací akce pro činovníky a vytváří fond pro střediska. 190 Kč jde na účet ústředních orgánů Junáka. Z těchto peněz jsou financováni administrativní a další pracovníci ústředí.

Středisko poté od Krajské rady Junáka zpětně získává dotaci na provoz skautského domova a svou činnost.

Proč se registrace vybírá v lednu a ne v září, jako všude jinde?

Tím, že je vybírání členského poplatku spojeno s aktualizací údaju o členech, je pro středisko výhodnější tyto dvě akce spojit.

Jak jsou chráněny osobní údaje, které poskytujeme oddílu?

Junák - svaz skautu a skautek ČR je povinen dodržovat zákon o ochraně osobních údajů. Od roku 2010 má Junák svuj informační systém, ve kterém jsou každému autorizovanému uživateli jasně přidělena práva k potřebným osobním údajům.

Proč mám platit registraci? Co z toho mám?

Peníze vybrané při registraci nekončí nikde v šuplíku, ani pod matrací. Získané peníze pomáhají ústředí k tomu, aby mohlo zajištovat chod celé organizace – zkrátka, aby vše beželo jak má a každý člen měl zaručenou nezbytnou podporu ke své činnosti v rámci Junáka a nemusel se starat o věci, které je vhodné rešit na úrovni celé organizace. Nedá se přesne ríci, kolik korun jde z každé částky (zaplacené jedním človekem při registraci) na co, neboť Junák je financován z více zdrojů.

V první řade – členstvím v Junáku se zároveň stáváš členem celosvětového hnutí mladých lidí po celém světě, které spojuje stejný ideál a poslání.

Členstvím v Junáku získáváš automaticky členství ve WOSM a WAGGGS – díky tomu máš například možnost jet na Jamboree, Roverway a další mezinárodní akce pořádané těmito organizacemi. Krom členství v mezinárodních organizacích je Junák též členem České rady dětí a mládeže (ČRDM), což nám přináší například větší šanci ovlivnit zákony, které se skautu týkají.

Na všech skautských akcích máš zajišteno úrazové pojištení. Dále Junák poskytuje pojištení odpovědnosti pro vedoucí a pracovníky s dětmi a možnost pojištení majetku organizační jednotky. Chceš-li se dozvědět více o pojištení v Junáku, podívej se na stránku tomu věnovanou na Križovatce.

Do schránky Ti chodí pravidelně časopis. Časopisy jsou vydávány pro všechny věkové kategorie (Světýlko, Skaut, Roverský kmen, Skautský svět, Skauting, Skautský svět pro rodiče) a dají se využít například při programu na schůzce.

Získáváš příležitost k cestování, k pobytu v zahraničí, k mezinárodní spolupráci – zahraniční odbor v této oblasti nabízí zajímavý a hodnotný servis.

Podpora a organizace celostátních či regionálních akcí, aneb příležitost zúčastnit se akcí připravených speciálně pro Tebe a Tvůj oddíl (ObRok, Mikulášský víkend, Navigamus, atd.).

Existuje a vzniká spousta materiálů, které můžeš využít k lepší práci s dětmi (Nový program, metodiky), k lepší prezentaci svého oddílu/střediska, ke zlepšení náboru, atd.

Některé aktivity v Junáku jsou levnější díky tomu, že Junák získává dotace a granty na svou činnost. Díky tomu jsou například poplatky na akce (celostátní, krajské, střediskové/oddílové) nižší. Je také možné skrze Junáka různé dotace čerpat.

Junák Ti poskytuje prostor pro sdílení a předávání zkušeností. Především v podobě systému skautského vzdělávání a nabídky různorodé rady vzdělávacích akcí.

V neposlední řade Junák prostřednictvím JUNu zajištuje pro své členy výrobu skautského kroje, nášivek, šátků a dalších věcí s tím spojených.

Vetšina z uvedených skutečností je možná právě díky společné skautské organizaci, která zastřešuje, vyjednává, poskytuje servis. Tím, že platíme členský příspěvek, společně podporujeme její fungování.

Výsledek našeho společného úsilí muže být snazší si představit jako kontrast naší situace a situace fiktivního oddílu Táborníci o. s. (samostatného občanského sdružení se 20 dětmi a 3 dospělými) – v jejich případě je k dispozici jen obecná metodika pro práci s dětmi, nemají časopis, musí řešit pojištení, mají obtížnejší přístup k dotacím, ze vzdělávacích akcí mají k dispozici jen několik málo – zdravotnické kursy CCK... Vše to, co by Táborníkům chybelo, lze spojenými silami a prostředky dosáhnout, také to ovšem neco stojí. Tyto náklady pomáhají členské příspěvky pokrýt.

(Převzato z http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dulezite-informace/registrace/7796-k-cemu-je-nam-registrace/)


Kam dál?


design:Kolja 2009| code:Kolja 2009