Junák - český skaut, středisko Skála Hlinsko, z.s.

Nad Parkem 1317
539 01 Hlinsko

IČO: 60103574

Kontaktní osoby


poslední aktualizace

Jste .návštěvník těchto stránek.

Za podporu děkujeme:

dd

pro rodiče

Nejste si jistí, jestli je skauting to pravé pro vaše dítě? V následujících řádcích se vám pokusíme nastínit, co vaše dítě ve skautu čeká.


V kolika letech může dítě vstoupit do skautského oddílu?

V našem středisku pracujeme s předškoláky i středoškoláky - takže prakticky kdykoli. Rozdělení věkových kategorií:

Co skauting dětem nabízí?

Naše oddíly nabízejí pestrý program, který děti všestranně rozvíjí. Tento program je přizpůsoben věku dítěte a mimo jiné zahrnuje:

 • sportovní aktivity - softbal, frisbee, volejbal, fotbal, lakros, vybíjená, orientační běh,...
 • výuku první pomoci - v této oblasti často využíváme modelových situací, každoročně pořádáme soutěže v první pomoci
 • rukodělné činnosti - práce s přírodními materiály, batika, korálkování, drátkování,...
 • turistiku - přibližně 4x do roka vyrážíme s dětmi na výpravy
 • lukostřelbu a lanové aktivity (včetně slaňování)
 • letní tábor - 14denní podsadový tábor v Toulovcových maštalích
 • mezinárodní skautská setkání

Skauting vede děti k seberozvoji, rozvoji spolupráce mezi dětmi a připravuje děti na skutečný život.

Jak je program organizován?

Skautská činnost se dá rozdělit na takové tři základní prvky:

 • družinové schůzky - probíhají každý týden a připravuje je o něco zkušenější rádce ve spolupráci s vedoucím oddílu. Trvají přibližně hodinu až dvě a většinou probíhají ve skautském domově (nebo v jeho blízkém okolí) v ulici Nad Parkem (nad zimním stadionem), občas se ale přesouvají do bazénu nebo na zimní stadion.
 • oddílové akce, výpravy - probíhají přibližně jednou za měsíc - občas se jedná jen o večerní setkání, jindy se jede na dvoudenní víkendovou výpravu, program připravuje vedení oddílu.
 • tábor - 14denní podsadový tábor na začátku července v nedalekých Toulovcových maštalích. Na tábor jezdíme společně celé středisko. Program zajišťuje vedení oddílu.
  Fotky z těchto akcí si můžete prohlédnout v naší galerii.

V našem středisku probíhá program po kmenech, tedy zvlášť chlapci a zvlášť dívky. Společný program je určen pro předškoláky a pro rovery a rangers.

Kdo děti povede?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky, které obsahují poznatky z pedagogiky, psychologie, právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též absolvování zdravotnického kurzu.


Vedení jednotlivých družin (5-10 dětí přibližně stejného věku) je svěřeno do rukou rádce nebo rádkyně. Ti spolupracují s vedoucím oddílu a 2x ročně se účastní vzdělávacích kurzů, které pro ně naše středisko pořádá.

Kolik skautování stojí?

Registrační poplatek, který se platí tradičně na začátku roku, činí 270 Kč. V této částce je zahrnut příspěvek na chod vyšších organizačních jednotek, příspěvek na provoz skautského domova, pojištění apod.

V rámci registrace je také možné objednat si za 40 Kč předplatné některého ze skautských časopisů. Časopisy vychází 5x ročně jsou rozděleny podle věkových kategorií: Pro světlušky a vlčata Světýlko, pro skauty a skautky Skaut-Junák, pro rovery a rangers Roveský kmen a pro širokou veřejnost, podporovatele skautingu a další zájemce Skautský svět.

Ceny skautských výprav se pohybují v rozmezí 50-150 Kč za den (záleží na dopravě a programu akce). Cena skautského tábora je cca 2.200 Kč.


Kam dál?


design:Kolja 2009| code:Kolja 2009