Junák - český skaut, středisko Skála Hlinsko, z.s.

Nad Parkem 1317
539 01 Hlinsko

IČO: 60103574

Kontaktní osoby


poslední aktualizace

Jste .návštěvník těchto stránek.

Za podporu děkujeme:

dd

Spolupráce s německými skauty

O spolupráci se skauty v zahraničí jsme začali uvažovat někdy na jaře 2006. Náš bývalý vedoucí Kamil Růžička – Rabín, který tehdy studoval v německém Tübingenu, oslovil několik středisek, ale dlouho to vypadalo, že žádné z nich o spolupráci nemá zájem. Poté se Rabín přestěhoval do Belgie. Od listopadu 2007 jsme živili naději, že bychom se mohli spřátelit s Belgičany. Ale ani ti nám nenabídli nic konkrétního. Takovou nabídku jsme obdrželi až koncem ledna 2008. Přišla z místa, ze kterého jsme ji už nečekali – z německého Rottenburgu. Skauti a skautky z tohoto města v jihozápadním Německu nás pozvali na letní tábor. Nabídli nám také několikadenní pobyt v rodinách.

Poprvé do Německa!

Koncem července 2008 vyrazilo dvanáct členů střediska do Rottenburgu. Po čtrnáctihodinové jízdě vlakem nás přivítali místní skauti. Během pobytu v rodinách jsme podnikli výlet do Kostnice, plavili se lodí po Bodamském jezeře a navštívili rottenburského starostu. Přijetí na radnici se účastnil redaktor deníku Schwäbisches Tagblatt. Později tyto noviny otiskly článek s velkou fotografií věnovaný tomuto setkání. Velmi zajímavá byla i prohlídka samotného města Rottenburg, které se může pochlubit památkami z dob římského osídlení, mohutnými středověkými hradbami, sídlem katolického biskupství či moderním vězením.

Po několika dnech jsme se přesunuli na velké tábořiště v pohoří Švábská jura na desetidenní skautský tábor zvaný Landeslager. Tohoto tábora se zúčastnilo přes tisíc skautů a skautek z celého Würtemberska a jejich zahraniční hosté. Měli jsme příležitost zahrát si několik pohybových her s norskými skauty, strávit večer u ohně se skauty s Izraele a naši kluci sehráli přátelské fotbalové utkání proti Egypťanům. Několikrát jsme narazili i na Řeky a Švédy. Díky naší skupině vlála na jednom ze stožárů také česká vlajka.

Z Rottenburgu jsme odjížděli bohatší o velké množství zážitků. Naši hostitelé byli velice hodní a pohostinní. Prožili jsme s nimi spoustu krásných a nezapomenutelných chvil. „Our memories stay forever,“ vepsala později Buzola titulek do videa na YouTube. A měla pravdu.

Expedice k pramenům Amazonky

Od září 2008 připravujeme společný tábor v ČR. Jsme stále v kontaktu. Teprve koncem března 2009 je však jisté, že Rottenburští skutečně přijedou. Podáváme žádosti o dotace, díky kterým získáváme příspěvky od Česko-německého fondu budoucnosti, Pardubického kraje a MŠMT. V květnu se na semináři Tandemu v Berlíně osobně schází vedoucí obou skupin, Vlk s Matthiasem.

Dvoutýdenní projekt Hatun Mayu 2009 je zaměřen na ochranu a poznávání přírody. Z účastníků se stávají členové expedice, která koncem 90. let 20. století mapuje prameny Amazonky. Scénář je podobný loňsku: pobyt v rodinách, výlety (do Prahy a na Veselý Kopec), stanový tábor.

Na táboře podnikáme výpravu do skalního městečka Toulovcovy maštale, pomáháme ve stanici se zraněnými zvířaty a díky prosečskému skautovi Vaškovi Jelínkovi poznáváme život ptáků (nachytal jich kolem padesáti, některé i okroužkoval). Za zmínku také stojí výroba vodního filtru, kterou zorganizoval Matthias v rámci „německého dne“. Nad táborem vlaje na nejvyšším stožáru vlajka EU.

Záchrana broumovských kostelů

Rottenburští nám nabídli společnou účast na rakouském jamboree 2010. Po pečlivém zvažování jsme však tuto akci z organizačních i finančních důvodů vypustili. Až o dva roky později jsme se znovu vypravili na tábor do Německa, setkali se s rottenburským místostarostou a seznámili se se skauty z daleké Indonésie. V srpnu 2013 naši němečtí přátelé zase přijeli do Hlinska, kde navštívili bývalou tvrz a hudebním vystoupením potěšili obyvatele Domova seniorů Drachtinka. Následoval nezapomenutelný tábor na překrásném tábořišti Maděra nedaleko Poličky.

V srpnu 2014 jsme v Rottenburgu společně zorganizovali vernisáž putovní výstavy Tempus fugit: Pro život kostelů Broumovska. Němečtí skauti zřídili zvláštní sbírkový účet. Dostali jsme příležitost oslovit prostřednictvím lokální televize a tisku místní občany. Podařilo se vybrat celkem 1 240 eur (přes 33 000 korun), které koncem roku doputovaly na účet broumovské farnosti.

O rok později jsme se s rottenburskými skauty setkali již pošesté. Strávili jsme několik dní v Litomyšli, podnikli výlety do Poličky, Kutné Hory či do vypálené obce Ležáky. Poté jsme se na týden přesunuli do obce Vižňov na Broumovsku a pomáhali zde s údržbou chátrajících barokních kostelů, jež jsou němými svědky několik set let trvajícího soužití Čechů a Němců v českých zemích.

Dosavadní spolupráce nesmírně obohatila obě skupiny. Naše středisko mělo velkou příležitost poznat tradice německých skautů a pokusit se jim porozumět. Některé věci nás inspirovaly a ovlivnily další fungování našeho střediska. Vzájemné setkávání však obohatilo zejména přímé účastníky. „Hlavním přínosem pro mě bylo navázání nových přátelství,“ říká třináctiletý David. „A taky jsem se velmi výrazně zlepšil v angličtině. Myslím si, že tato spolupráce má velký smysl a doufám, že bude pokračovat,“ dodává bez váhání.


O spolupráci mezi Junákem Hlinsko a VCP Rottenburg doposud vyšly tyto články:

Skautský svět, říjen-listopad 2015: Pro život kostelů Broumovska

Hlinecké noviny, říjen 2015: Skauti zachraňovali vzácné kostely na Broumovsku

Schwäbisches Tagblatt, září 2015: Hilfe für St. Anna (v němčině)

Chrudimský deník, srpen 2015: Hlinečtí skauti umí vzít krumpáč do ruky

Chrudimský deník, únor 2015: Hlinečtí skauti v létě přiloží ruku k dílu při opravě kostelů

Hlinecké noviny, říjen 2014: Hlinečtí skauti zahájili během partnerské návštěvy putovní výstavu Tempus fugit

Chrudimský deník, srpen 2014: Skauti byli evakuováni z tábora

Schwäbisches Tagblatt, srpen 2014: Für das Leben der Braunauer Kirchen (v němčině)

Schwäbisches Tagblatt, srpen 2013: Vieles gemeinsam: Pfadfinder zu Gast bei Partnergruppe. (v němčině)

Chrudimský deník, srpen 2013: Setkání českých a německých skautů odbourává předsudky.

Skautská křižovatka, září 2012: Vzpomínky na tábor v Německu.

Hlinecké noviny, září 2012: Skauti opět tábořili v Německu.

Chrudimský deník, srpen 2012: Skauti z Hlinska tábořili v Německu.

Schwäbisches Tagblatt, srpen 2012: Gäste aus Tschechien. (v němčině)

Skautský svět, říjen 2010: Přátelství přes hranice - 1. část, 2. část

Hlinecké noviny, říjen 2009: Do Hlinska v srpnu zavítali němečtí skauti.

Chrudimský deník, srpen 2009: Němečtí skauti zavítali do Hlinska.

Hlinecké noviny, září 2008: Hlinečtí skauti tábořili v Německu...

Schwäbisches Tagblatt, srpen 2008: Článek v němčině ;).

Hlinecké noviny, červen 2008: Tábor: Hurá do Německa!


Naše mezinárodní projekty podpořily tyto instituce:

česko-německý fond budoucnosti


fondbudoucnosti.cz

pardubický kraj


pardubickykraj.cz

koordinační centrum česko-německých výměn mládeže tandem


tandem.adam.cz

ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy


msmt.cz


Kam dál?


design:Kolja 2009| code:Kolja 2009