Junák - český skaut, středisko Skála Hlinsko, z.s.

Nad Parkem 1317
539 01 Hlinsko

IČO: 60103574

Kontaktní osoby


poslední aktualizace

Jste .návštěvník těchto stránek.

Za podporu děkujeme:

dd

I. oddíl světlušek


Heslo „skauting pro život“ je mottem našeho oddílu, které se snažíme v naší činnosti uplatňovat při jakékoliv činnosti. Chceme naše světlušky naučit, jak si poradit v krizových situacích, jak se k sobě správně chovat, spolupracovat. Dalším naším cílem je vytvořit v nich kladný vztah k přírodě, aby se jí nebály, snažily se ji poznávat, vnímat a chránit. V neposlední řadě se snažíme světlušky vést k samostatnosti a k aktivnímu přístupu k věcem kolem sebe. V činnosti nezanedbáváme ani sportovní a pohybové aktivity.

První oddíl světlušek Hlinsko zakládá svou činnost v první řadě na práci družin, které se schází každý týden na schůzkách. Schůzky vedou 2 rangers nebo starší skautky (nad 14 let), které připravují program ve spolupráci s někým z vedení oddílu. Program schůzek je pestrý - od fyzicky náročnějších aktivit (her venku i uvnitř, poznávání přírody,...), přes manuální činnost (vyrábění z přírodních i netradičních materiálů) až po krátká zamyšlení (nad příběhy nebo událostmi okolo nás).

Vedle schůzek pořádáme několikrát do roka výpravy, které mohou být buď jednodenním výletem po okolí (např. ZOO, CHKO) nebo opravdovou výpravou s přespáním (zpravidla také nejezdíme daleko – Chotěboř, Žumberk, Jeníkov, Přibyslav,...), kde součástí programu bývají větší programové bloky zaměřené například na přírodu, dramatickou výchovu, spolupráci nebo fyzickou zdatnost. Tyto výpravy vede vždy někdo nad 18 let s vůdcovskou zkouškou a akce se účastní i zdravotník s kurzem od Českého červeného kříže.

Vyvrcholením celoroční práce dětí i vedoucích je skautský tábor, který je již tradičně pořádán prvních 14 dní v červenci na tábořišti v Boru u Skutče. Na tábor jezdí celé středisko, takže vedle programů přímo pro světlušky se děti účastní i programů se skautkami nebo programů koedukovaných. Celotáborová hra mívá jednotný symbolický rámec (např. Indiáni, středověk, Egypt), kterým jsou provázány hry, vzhled tábora (též dětí - kostým) i dění v táboře. V táborovém programu není nouze o programy o přírodě, výpravy do skal, plavání, noční hry, táborové ohně, zážitkové programy, hry zaměřené na rozvoj různých dovedností a postojů, nízké lanové překážky,...

Vedle těchto akcí se snažíme navázat užší spolupráci s rodiči, každoročně pořádáme v prvním pololetí akci věnovanou vaření či pečení spojenou s následnou návštěvou maminek, tatínků či babiček našich světlušek. Před prázdninami připravujeme pro rodiče informační schůzku ohledně letního tábora a většina rodičů za námi na tábor i zavítá.

Vedoucí oddílu je Lída Malá, která má složenou vůdcovskou zkoušku a platnou zkoušku pro zdravotníka zotavovacích akcí.Dále se na vedení oddílu podílí Petra Popelková a Miriam Malá a při vedení jednotlivých družin dále působí Monika Jehličková, Barča Adámková a Dáša Drahošová.

Oddílový email, na který má přístup celé vedení: svetluska.hlinsko(at)gmail.com

Vedoucí oddílu: Monika Jehličková
email: monika.jehlickova(at)seznam.cz
tel.: 773 080 313

Družina Včelky (3. a 4. třída)
Monika Jehličková
schůzky každý pátek 15.30 - 17.00
email: monika.jehlickova(at)seznam.cz

Družina Sluníčka (1. a 2. třída)
Barbora Adámková
schůzky - upřesníme
email: adamkova.barbora(at)seznam.cz


Kam dál?


design:Kolja 2009| code:Kolja 2009